Szkoła Podstawowa w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Egzamin

Nasza Szkoła


HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

W terminie głównym

1. język polski- 21 kwietnia 2020 r.
(wtorek)- godz. 9:00

2. matematyka- 22 kwietnia 2020 r.
(środa)- godz. 9:00

3. język obcy nowożytny- 23 kwietnia 2020 r.
(czwartek)- godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski- 1 czerwca 2020 r.
(poniedziałek)- godz. 9:00

2. matematyka- 2 czerwca 2020 r.
(wtorek)- godz. 9:00

3. język obcy nowożytny- 3 czerwca 2020 r.
(środa)- godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu i czerwcu

Termin ogłaszania wyników

19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r.


Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni.

  • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).
  • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).
  • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2022 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego